Volgens documenten die in de jaren 80 boven water zijn gekomen, was het Gilde van Sint Catharina uit Vught in het jaar 1298 in het bezit van een eigen altaar in de Sint Lambertuskerk te Vught. Hierin stond dat het Gilde in dat jaar 7 stuivers moest betalen voor het onderhoud van het Sint Catharina altaar. Tevens moest zijn een pond was betalen voor het aanmaken van kaarsen. Het Sint Catharina Gilde is niet in het bezit van de kaart of het regelement, waarop de juiste oprichtingdatum staat. Het Gilde bezit wel een herschreven kaart van 26 november 1598 hierop staat vermeld:
" voorts zal die schutterij de carde of regelement manieren nakomen zoals onze voorouders al meer dan 300 jaar gedaan hebben.
1298 wordt dan ook aangehouden als het jaar van oprichting. De kaart van 1598 is nadien nog meerdere malen herschreven. De herschreven kaarten uit 1609, 1794, 1806 en 1884 zijn nog in het bezit van het Gilde.

Veel van het oude Gilde is verloren gegaan, doch van het Gildezilver heeft een gedeelte de tijd overleefd. De trots van het Gilde  is de "Koningsvogel", deze is volledig gedateerd en uit het jaar 1503. Men is ook in het bezit van een z.g. “Slavenketen”, deze is waarschijnlijk de voorloper van van het koningszilver. In het totaal zijn er 41 Koningsschilden in het bezit van Catharina, hiervan is de oudste gedateerd met het jaartal 1614 en de jongste 1996. Er zijn namen van mensen bekend die Koning van het Gilde zijn geweest, waarvan vier voor 1608, van deze vier is het jaartal niet bekend. De andere 45 heeft men kunnen achterhalen door de aanwezige Koningsschilden.

Vanaf 1621 tot 1984 zijn er 19 namen bekend van hen die Hoofdman zijn geweest van ons Gilde. 12 namen van Gildebroeders heeft men kunnen achterhalen die Vaandrig zijn geweest, waarvan Karel van Tiel deze functie 55 jaar heeft vervuld (1890 -1945).

Het Gilde is in het bezit van drie Gildetrommen waarvan er één uit 1836, geschonken door de toenmalige Burgemeester van Vught Dhr Molhuizen, met gegraveerde beeltenis van Catharina. De tweede Gildetrom is geschonken door Fam. van de Mortel en in 1978 is er één geschonken door de Eredame Mevr. Brenninkmeijer – Wehmeijer, met een gedreven beeltenis van Sint Catharina.

Verder is het Gilde in het bezit van een gouden schild en sinds 1998 onderscheiden met de Koninklijke Ere penning.
Het Sint Catharina Gilde uit Vught is een kerkelijk Gilde dat de aloude gebruiken in ere houdt in deze moderne tijd.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.