• Broederschap en Traditie

 • Eeuwen oud maar jong van geest

 • De verbinding van Brabant

 • Verbonden door een dame

  Trouw aan onze patrones Catharina

Volgens documenten die in de jaren 80 boven water zijn gekomen, was het Gilde van Sint Catharina uit Vught in het jaar 1298 in het bezit van een eigen altaar in de Sint Lambertuskerk te Vught. Hierin stond dat het Gilde in dat jaar 7 stuivers moest betalen voor het onderhoud van het Sint Catharina altaar. Tevens moest zijn een pond was betalen voor het aanmaken van kaarsen. Het Sint Catharina Gilde is niet in het bezit van de kaart of het reglement, waarop de juiste oprichtingsdatum staat. Het Gilde bezit wel een herschreven kaart van 26 november 1598 hierop staat vermeld: "voorts zal die schutterij de carde of regelement manieren nakomen zoals onze voorouders al meer dan 300 jaar gedaan hebben." 1298 wordt dan ook aangehouden als het jaar van oprichting.
De kaart van 1598 is nadien nog meerdere malen herschreven. De herschreven kaarten uit 1609, 1794, 1806 en 1884 zijn nog in het bezit van het Gilde. Veel van het oude Gilde is verloren gegaan, doch van het Gildezilver heeft een gedeelte de tijd overleefd........

Agenda 2021

  Vanwege de aanhoudende corona maatregelen is onze agenda ingeperkt en aan actuele wijzigingen onderhevig.

 • 4 Mei        Dodenherdenking, in aangepaste vorm

 • 28 augustus        Koning Schieten
 • 29 augustus        Kampioenschieten

 • 04 september        Herdenking Sachsenhausen

 • 26 november      Rondgang
 • 27 november      Teerdag
 

Tweets