• Broederschap en Traditie

  • Eeuwen oud maar jong van geest

  • De verbinding van Brabant

  • Verbonden door een dame

    Trouw aan onze patrones Catharina

Over ons

Volgens documenten die in de jaren 80 boven water zijn gekomen, was het Gilde van Sint Catharina uit Vught in het jaar 1298 in het bezit van een eigen altaar in de Sint Lambertuskerk te Vught. Hierin stond dat het Gilde in dat jaar 7 stuivers moest betalen voor het onderhoud van het Sint Catharina altaar. Tevens moest zijn een pond was betalen voor het aanmaken van kaarsen. Het Sint Catharina Gilde is niet in het bezit van de kaart of het regelement, waarop de juiste oprichtingdatum staat. Het Gilde bezit wel een herschreven kaart van 26 november 1598 hierop staat vermeld:
" voorts zal die schutterij de carde of regelement manieren nakomen zoals onze voorouders al meer dan 300 jaar gedaan hebben."
1298 wordt dan ook aangehouden als het jaar van oprichting. De kaart van 1598 is nadien nog meerdere malen herschreven. De herschreven kaarten uit 1609, 1794, 1806 en 1884 zijn nog in het bezit van het Gilde.
Meer....

Agenda

27 april                     Koningsdag

1 mei                          Bedevaart Sint Jan ‘s-Hertogenbosch
4 Mei                         Dodenherdenking
    ‘s-middags rond 14:00 uur NNM Kamp Vught door tamboers
    ‘s-avonds van 19:00 uur tocht naar fusilladeplaats Vught
21 mei                       Teerdag Barbara
22 mei                       Eerste H. Mis Neomist

27 augustus             Koning schieten
28 augustus            Kampioen schieten

18 september         Wisselschild schieten

8 oktober                 Hoofdliedendag

25 november          Rondgang
26 november          Teerdag

-- Ons programma --

@stcatharina

Twitter Tweets Powered By Weblizar